Cookie beleid V en S

De website van V en S is in technisch beheer van VerenigingAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Regels over lidmaatschap en contributie

Regels over lidmaatschap en contributie

 

Welkom bij Handbalvereniging V& S. Hieronder volgt praktische informatie: 

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgend jaar.
 2. Bij aanmelding dient een digitale pasfoto gemaild te worden naar [email protected]
 3. De contributie wordt geïnd middels automatische incasso, je kunt de contributie ook overmaken
  1. Incasso: Het contributiebedrag wordt betaald in 10 termijnen, in de maanden september tot en met juni en omstreeks de 28e van elke maand geïncasseerd. Bij betaling via automatische incasso betaal je geen administratiekosten.
  2. Overmaken: De jaarcontributie dient vóór 31 oktober overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL39 RABO 0345 9871 01 ten name van V & S Groningen. Hier zijn 10 euro administratiekosten aan verbonden.
 4. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend seizoen verenigingsjaar kan alleen schriftelijk of per email ([email protected]) voor 16 april. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend, verlengd.
 5. Ook bij een tussentijdse afmelding, is de contributie tot het einde van het seizoen verenigingsjaar verschuldigd.  Bij tussentijdse afmelding in het eerste lidmaatschapsjaar, zijn alleen de maandelijkse kosten tot opzegging verschuldigd.
 6. Bij instroom gedurende het verenigingsjaar
  1. Nieuwe leden (die niet eerder lid zijn geweest) betalen de maandelijkse contributie vanaf het moment van instromen.
  2. Als je voorgaand seizoen al lid was, betaal je:
   • 100% van het contributiebedrag bij inschrijving voor 31 december 
   • 50% van het contributiebedrag bij inschrijving  na 31 december
 7. Je kunt je inschrijven als competitielid en als trainingslid. Als competitielid ben je tevens bondslid en speelgerechtigd. Trainingsleden zijn niet speelgerechtigd bij officiële wedstrijden.
 8. Een trainingslid kan gedurende het verenigingsjaar competitielid worden in overleg met trainer en coach. Vanaf het moment van wijziging, is het hogere termijnbedrag van toepassing. Het is niet mogelijk om te wisselen van competitielid naar trainingslid gedurende het verenigingsjaar.
 9. Alle seniorleden zijn verplicht de ALV bij te wonen. Indien men zonder afmelding niet verschijnt op de ALV, is het bestuur gerechtigd om een boete € 10,00 in rekening te brengen.
 10. Ouders van jeugdleden zijn niet verplicht om de ALV bij te wonen. Zij hebben op de ALV stemrecht (1 stem per jeugdlid).
 11. Het is verboden te handballen met hars en/of andere klevende middelen; indien toch van deze middelen gebruik wordt gemaakt, is het bestuur gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade te verhalen op het desbetreffend lid.
 12. Boetes voor rode kaarten en/of definitieve uitsluiting wegens grof of onsportief gedrag zullen door het bestuur op het desbetreffend lid worden verhaald. Dit geldt ook voor verlies of beschadiging van eigendommen van de club.
 13. Herkenbare foto’s en filmopnames gemaakt tijdens wedstrijden, trainingen en teamactiviteiten kunnen op de verenigingswebsite of V & S facebook pagina geplaatst worden mits daarvoor toestemming is gegeven door lid of ouder van jeugdlid. Het is niet toegestaan om foto’s of film opnames te maken in de kleedkamers.
 14. Vrijwilligerstaken: Senioren, oudere jeugdspelers en ouders van jeugdspelers worden gevraagd om vrijwilligerstaken op te pakken; Je ontvangt aan het begin van ieder verenigingsjaar een formulier waarop je kunt invullen bij welke activiteit(en) je wilt helpen.
 15. De statuten van de vereniging zijn op te vragen bij de secretaris.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!